Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo (Tampok na Extract)

1,773 2020-06-24

Nang dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain, siniraang-puri at hinatulan Siya ng pinuno ng relihiyosong mundo, at sa huli ay sumanib sila sa pamahalaang Romano upang ipako Siya sa krus. Sa panahong ito, ang makasalanang asal ng mga nasa relihiyosong mundo na sumasalungat sa Makapangyarihang Diyos ay katulad ng nakakasindak na mga salita at kilos ng mga Hudyo na sumalungat sa Panginoong Jesus noon. Bakit ganito ito? Alam mo ba ang ugat na sanhi kung bakit sila lumalaban sa Diyos? Gusto mo bang maunawaan ang kanilang diwa? Kung gayon panoorin mo ang clip na ito!

Mag-iwan ng Tugon