Menu

Susunod

"Paano Tingnan ang Iyong Tungkulin" | Tagalog Christian Testimony Video

4,177 2020-10-18

"Paano Tingnan ang Iyong Tungkulin" | Tagalog Christian Testimony Video

Tapat na naniniwala ang pangunahing tauhan sa Diyos at masigasig na ginagampanan ang kanyang tungkulin, ngunit pinamamahalaan niya ang gawain ng iglesia na parang sarili niyang personal na negosyo iyon. Noong kinailangang ilipat sa ibang mga pangkat ang mga kapatid na sakop niya, nag-alala siya sa magiging epekto nito sa gawain ng kanyang pangkat at labis siyang sumalungat. Pakiramdam niya lagi, ang mga miyembro ng pangkat na sinanay niya ay dapat manatili at itaguyod ang gawain ng kanyang pangkat, at muli't muli'y humahanap siya ng mga dahilan para subuking hadlangan ang mga paglipat nila. Paano siya hahantong sa pagbitaw sa kanyang pagkamakasarili, at paano niya babaguhin ang kanyang maling saloobin sa tungkulin niya? Panoorin ang Paano Tingnan ang Iyong Tungkulin para malaman.

Mag-iwan ng Tugon