Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng isang Rebelde" (II)

2,552 2022-01-02

Ang bida ay isang lider para sa mga Karismatiko na responsable sa mahigit 300 iglesia. Ngunit sa nakalipas na limang taon, sinusubukan niyang labanan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, isinasara ang kanyang iglesia at hinahadlangan ang mga kapatid na nagsisiyasat sa tunay na daan. Ano ang gumising sa kanya sa wakas at umakay sa kanya papasok sa sambahayan ng Makapangyarihang Diyos? At bakit siya nakakaramdam ng napakalalim na pagsisisi?

Mag-iwan ng Tugon