Menu

Susunod

Christian Music | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)

623 2020-07-03

Christian Music | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)

Ang mga salita ng Diyos ay puno ng buhay,

nag-aalok sa atin ng landas na dapat nating tahakin,

ang pag-unawa sa kung ano ang katotohanan.

Nagsisimula tayo na maakit sa Kanyang mga salita;

nagsisimula tayong tumuon sa tono at paraan ng Kanyang pagsasalita,

at maging kusa na pakinggan

ang panloob na tinig ng ordinaryong taong ito.

Nagtutuon ang Diyos sa atin;

para sa atin, hindi Siya makatulog o makakain;

para sa atin, Siya'y umiiyak at naghihinagpis; para sa atin, Siya'y dumadaing sa sakit.

Siya'y dumaranas ng hiya para sa kapakanan ng ating hantungan at kaligtasan,

at ang puso Niya'y lumuluha at nagdurugo para sa pagiging suwail at manhid natin.

Wala sa mga ordinaryong tao ang gayong katangian at mga ari-arian Niya.

Gayundin, sinuman sa masasamang tao ay hindi mataglay o makamit ang mga ito.

Ang Kanyang pagpapaubaya at pagtitiis ay lampas sa mga ordinaryong tao,

ang Kanyang pagpapaubaya at pagtitiis ay lampas sa mga ordinaryong tao,

at ang pag-ibig Niya ay hindi taglay ng anumang nilalang.

Ang Kanyang pagpapaubaya at pagtitiis ay lampas sa mga ordinaryong tao,

ang Kanyang pagpapaubaya at pagtitiis ay lampas sa mga ordinaryong tao,

at ang pag-ibig Niya ay hindi taglay ng anumang nilalang.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon