Menu

Susunod

Christian Music | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)

1,412 2020-07-01

Christian Music | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)

Gumising, mga kapatid! Gumising, mga kapatid!

Ang araw ng Diyos ay 'di maaantala.

Ang oras ay buhay, ang pagsunggab sa oras ay nagliligtas ng buhay.

Hindi malayo ang oras!

Kung kayo'y kumukuha ng eksamin ngunit hindi nakapasa,

maaari kayong muling sumubok at mag-aral ng mabuti.

Ngunit dapat ninyong malaman na ang araw ng Diyos ay hindi maaantala.

Tandaan, hinihikayat kayo ng Diyos, binibigkas ang mabubuting salitang ito.

Ang wakas ay nagaganap sa inyong harapan,

nalalapit ang mga kalamidad.

Mahalaga ba ang inyong buhay

o ang inyong kinakain at isinusuot?

Ngayon, dumating na ang oras para pagnilayan ninyo ang mga bagay na ito.

Nakakaawa, napakahirap, bulag at malupit ang landas ng sangkatauhan!

Sa pagtalikod sa salita ng Diyos,

nagsasalita ba Siya sa inyo nang walang-saysay?

Kung gayon, bakit pabaya pa rin kayo?

Hindi ba ninyo naisip noon?

Sa palagay ninyo, para kanino sinasabi ng Diyos ang mga bagay na ito?

Maniwala sa Diyos,

na inyong Tagapagligtas! Siya ang inyong Makapangyarihan!

Manatiling nagbabantay! Ang panahong nawala ay 'di na magbabalik.

Walang lunas sa panghihinayang.

Pa'no ito sasabihin sa inyo ng Diyos?

Ang Kanyang salita ba ay 'di marapat

sa inyong konsiderasyon at sa inyong pagninilay?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon