Menu

Susunod

Christian Music | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"

1,681 2020-02-24

Christian Music | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"

I

Mapalad ang mga yaong kayang sumunod

ang kasalukuyang mga pagbigkas ng Espiritu Santo.

Paano man sila dati,

paano ang Espiritu Santo, paano Siya gumawa dati sa loob nila,

yaong nakakamit ang pinakabagong gawain ang mga pinaka-mapalad.

Ngayon, yaong 'di kayang sumunod sa pinakabagong gawain ay aalisin.

II

Nais ng Diyos yaong mga ma'aring tumanggap ng bagong liwanag,

at yaong tanggap at alam pinakabagong gawain Niya.

Kayang hanapin ng malinis na birhen ang gawain ng Espiritu Santo;

kaya niyang tanggapin ang mga bagong bagay, at ihinto ang mga lumang pagkaunawa,

at sundin ang gawain ng Diyos ngayon.

Ang mga taong ito, na tinatanggap ang pinakabagong gawain ngayon,

ay itinakda ng Diyos bago ang mundo,

at ang mga pinaka-mapalad.

Naririnig n'yo ang tinig ng Diyos,

at namamasdan ang pagpapakita N'ya.

Kaya, sa lahat ng oras at henerasyon sa buong langit at lupa,

walang mas mapalad kaysa sa inyo, ang grupong ito ng mga tao,

walang mas mapalad kaysa sa inyo, ang grupong ito ng mga tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon