Menu

Susunod

Spanish Christian Song | "Tanggapin ang Paghatol ni Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay"

2,063 2020-08-28

Spanish Christian Song | Tanggapin ang Paghatol ni Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay

Alam mong bababa'ng Diyos sa mga huling araw,

ngunit pa'no Niya ito gagawin?

Makasalanang gaya mo, ngayo'y natubos

ngunit 'di pineperpekto, sinusunod ba'ng puso Niya?

Ikaw, dating sarili mo pa rin, ika'y niligtas ni Jesus,

'di bilang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos.

'Di 'to ibig sabihing ika'y walang sala.

Maa'ri ka bang maging banal kung 'di nagbago?

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

Binabagabag ng karumihan, karamuta't kasamaan,

ngunit nais mong bumaba kasama ni Jesus, suwerte ka!

May nalimutan kang hakbang sa paniniwala sa Diyos:

Tinubos ka lamang ngunit 'di binago.

Upang masunod puso ng Diyos,

dapat Niyang gawin mismo ang baguhi't linisin ka.

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

Kung tinubos ka lang, 'di ka magiging banal,

'di kwalipikadong makihati sa biyaya Niya.

May nalimutan ka sa pamamahala ng Diyos,

susi sa pagbabago't pagpeperpekto sa tao.

At kaya ikaw, isang makasalanang naitubos,

'di makakatanggap ng pamana ng Diyos.

Pangalawang pagkakatawang-tao'y 'di na handog sa kasalanan,

kundi iligtas yaong natubos sa kasalanan.

Yaong napatawad mapalinis at mapalaya sa kasalanan,

disposisyo'y nabago, kumakawala sa kapit ni Satanas,

saka babalik sa trono ng Diyos.

Sa paraang 'to lang tao'y magiging ganap na banal.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon