Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Bakit Laging Gumagawa ng mga Kahilingan ang Tao sa Diyos?"

11,833 2021-09-10


Maging anuman harapin ng tao,
interes lang nila ang iniisip.
Sariling laman lang iniingatan,
nagdadahilan para sa sarili nila.
Sila'y walang katotohanan,
binibigyang-katwiran laman nila.
Iniisip lang kanilang mga inaasam.
Inaangkin biyaya ng Diyos
makuha lang ang kaya nila.
Sa lahat ng kanilang ginagawa,
sa hangarin nila, isipan at nais,
sila'y humihingi sa Diyos at nang-aangkin.
Kalikasan ng tao'ng nagdudulot nito.
Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?
Tunay ngang sila'y likas na sakim
at walang katinuan sa harap ng Diyos.
Oo, wala silang katinuan sa harap Niya.

Maraming hiling ang tao sa Diyos
nagpapatunay na wala silang katinuan.
Sila'y humihingi at nagdadahilan
para lang sa kanilang kapakanan.
Walang katinuan sa ginagawa nila,
na patunay ng lohika ni Satanas,
na "Kalangita'y pinupuksa
yaong 'di iniingatan ang mga sarili".
Labis na paghingi ay patunay
kung ga'no katiwali ginawa ni Satanas ang tao,
na tao'y hindi tinuturing ang Diyos
na Diyos sa anumang paraan.
Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?
Tunay ngang sila'y likas na sakim
at walang katinuan sa harap ng Diyos.
Oo, wala silang katinuan sa harap Niya.
Sa labas, sinusundan mo nga ang Diyos,
ngunit sa'yong saloobin sa Kanya,
sa pananaw at maraming bagay,
'di mo Siya tinatrato bilang ang Lumikha.
Bakit kayraming hiling ng tao sa Diyos?
Tunay ngang sila'y likas na sakim
at walang katinuan sa harap ng Diyos.
Oo, wala silang katinuan sa harap Niya,
sa harap ng Diyos.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon