Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Tunay Bang Naging Buhay Mo Na ang Salita ng Diyos?"

95,359 2021-11-29

Sinasabi ng taong pinapayagan nilang maging buhay nila ang Diyos,

nguni't 'di pa nila 'to nararanasan.

I

Sinasabi lang nilang Diyos ang kanilang buhay

na sila'y Kanyang ginagabayan araw-araw,

na salita Niya'y binabasa nila't nagdarasal bawat araw,

at sa gayon Siya'y kanilang naging buhay.

Kanilang kaalaman ay sobrang mababaw.

Maraming tao'ng walang pundasyon;

mga salita ng Diyos naitanim na sa kanilang loob,

nguni't 'di pa umuusbong, 'di pa namumunga.

'Pag karanasan mo'y dumating na sa punto,

'di ka makaalis, kahit pa ika'y paalisin.

Lagi mong madarama na 'di mo makakaya

kung sa iyong loob ay walang Diyos.

II

Ang kawalan ng Diyos ay kawalan ng 'yong buhay.

Hindi ka mabubuhay nang walang Diyos.

'Pag sa puntong ito'y naranasan mo na,

pananalig mo sa Diyos ay magtatagumpay.

Sa paraang ito, Diyos magiging buhay mo

at pundasyon ng 'yong pag-iral,

sa gayon ika'y hindi na muli pang

maaaring malayo mula sa Diyos.

Sa puntong ito'y 'yong matatamasang tunay ang pag-ibig ng Diyos,

ugnayan mo sa Diyos lumalagong mas malapit,

Diyos ay magiging buhay mo't pag-ibig.

Ito ang tunay na tayog ng tao; ito'y tunay na buhay.

III

Dapat maranasan mo'ng Diyos ang 'yong buhay,

na tila 'pag Siya'y kinuha sa'yong puso,

siya ring kawalan ng 'yong buhay;

Diyos ang 'yong buhay, 'di mo Siya maiiwan.

Sa paraang ito, tunay ngang dinaranas mo ang Diyos.

Sa oras na 'to, kapag muli mong ibigin ang Diyos,

magagawa mong ibigin ang Diyos nang tunay.

Ito'y magiging iisa, purong pag-ibig.

'Pag mga karanasa'y umabot na sa punto,

'pag nagdarasal, kumakai't umiinom ng salita ng Diyos,

puso mo'y 'di maiiwan ang Diyos,

hindi mo Siya magagawang limutin.

IV

Diyos ay tunay mong magiging buhay.

Malilimutan mo ang mundo, mga asawa't mga anak;

nguni't mahihirapan kang limutin ang Diyos.

Ito'ng 'yong tunay na buhay at pag-ibig sa Diyos.

'Pag ang pag-ibig ng tao'y umabot sa punto,

walang maihahambing sa kanilang pag-ibig sa Diyos.

Kaya naisusuko nila ang lahat ng bagay

at natatanggap lahat ng pakikitungo ng Diyos.

Kapag iyo nang nakamit

pag-ibig sa Diyos na humihigit sa lahat,

ika'y mabubuhay sa realidad

at mabubuhay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon