Menu

Susunod

Paglikha ng Diyos sa Mundo

76,706 2019-09-16

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Paglikha ng Diyos sa Mundo

Nakatala sa Genesis kung paano mahimalang nilikha ng Diyos, sa simula, ang mundo. Ilalahad sa iyo ng maikling pelikulang Kristiyanong ito ang kagila-gilalas na paglikha ng Diyos sa mundo.

Rekomendasyon:

Tagalog Christian Music Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”

Mag-iwan ng Tugon