Menu

Susunod

Paglikha ng Diyos sa Mundo

76,706 2019-09-16

Nakatala sa Genesis kung paano mahimalang nilikha ng Diyos, sa simula, ang mundo. Ilalahad sa iyo ng maikling pelikulang Kristiyanong ito ang kagila-gilalas na paglikha ng Diyos sa mundo.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon