Menu

Susunod

Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan

14,534 2019-09-16

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan

Matapos ilabas ni Moises ng Egipto ang mga Israelita, naglabas ang Diyos ng mga utos at kautusan, na gumabay sa buhay ng mga Israelitea sa lupa at nagturo sa mga tao kung paano sambahin ang Diyos. Ang mga utos at kautusang ito ay hindi lang gumabay sa mga Israelita, kundi nagpabatid at nagbigay ng isang pamantayan sa paglikha ng mga konstitusyon ng darating na mga henerasyon, na naglalatag ng pundasyon para sa mga sistemang legal ng sangkatauhan sa hinaharap.

Recommended:

Tagalog Christian Music Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”

Mag-iwan ng Tugon