Menu

Susunod

"Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoon, Kanino Dapat Makinig ang Tao?" Tagalog Testimony Video

8,026 2020-11-16

"Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoon, Kanino Dapat Makinig ang Tao?" Tagalog Testimony Video

Nakilala ng pangunahing tauhan ang isang brother at sister mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Facebook, at nakita niyang bago at nakakapagpaliwanag ang kanilang pagbabahagi. Nagkamit siya ng espiritwal na pagkain, ngunit nang marinig niya silang magpatotoo na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus, naisip niya ang paghatol ng pastor niya laban sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Agad siyang nag-ingat at hindi na nagtangkang siyasatin iyon. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at paghahanap, napagtanto niya na sa pananampalataya, ang lahat ay dapat gawin nang naaayon sa mga salita ng Diyos, lalo na sa isang bagay na kasing-halaga ng pagsisiyasat sa tunay na daan. Ang pagsunod sa mga salita ng ibang tao ay paniniwala lang at pagsunod sa isang tao. Nagdesisyon siyang siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Naalis ang kanyang mga pagdududa sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, natiyak niya na Siya ang nagbalik na Panginoong Jesus, at tinanggap niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kasabay noon, naging mulat siya sa hipokrito, mapaghimagsik sa Diyos na diwa ng mga pastor at elder at napagtantong sa pamamagitan ng pagsunod sa klero at paniniwala sa kanilang salita, masisira ang pagkakataon niyang makapasok sa kaharian ng langit.

Mag-iwan ng Tugon