Menu

Susunod

"Ang Espiritu Ko'y Pinalaya" | Tagalog Christian Testimony Video

1,523 2020-09-07

"Ang Espiritu Ko'y Pinalaya" | Tagalog Christian Testimony Video

Ang pangunahing tauhan ay isang mananayaw na nakikipagtulungan sa ibang mga kapatid para magturo ng mga programa ng sayaw bilang pagpapatotoo sa Diyos. Hindi nagtagal, sumali si Sister Ye sa dance team. Nang makita ang husay ni Sister Ye sa koreograpiya at ang paghanga sa kanya ng mga kapatid, napuno ang pangunahing tauhan ng inggit at nawalan siya ng motibasyon sa kanyang tungkulin. Sa halip, palagi siyang malalim na nag-iisip ng mga paraan para maungusan ang kanyang kapatid. Bilang resulta, hindi lang siya nabigong magkamit ng reputasyon at katayuan na inaasam niya, kundi naging sagabal din siya sa gawain ng iglesia at natanggal sa kanyang tungkulin. Napuno siya ng pagdurusa, pagsisisi, at kahihiyan sa sarili. Paano niya nabago sa huli ang kanyang naligaw na mga layunin sa kanyang paghahangad at nagtamo ng kalayaang espirituwal sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos? Panoorin ang Ang Espiritu Ko'y Lumaya upang malaman.

Mag-iwan ng Tugon