Menu

Susunod

"Sa Pananalig Lang sa Diyos Magtatamo ng Pananampalataya" Tagalog Testimony Video

7,185 2021-02-22

Noong November 2016, isang matandang Italyanong brother ang nakipag-ugnayan online kay Cheng Cheng, isang Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, na umaasang malaman ang tungkol sa gawain ng Makapangyarihang Diyos. Nakikita ni Cheng Cheng ang kagustuhan niyang maghanap, pero hindi niya alam ang gagawin, dahil limitado lang ang kakayahan niyang magsalita ng Italyano sa "Hello" at "Paalam." Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakita niyang wala siyang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa sandaling maging handa na siyang manalig sa Diyos at gawin ang makakaya niya para makipagtulungan, agad siyang nakakita ng 15-taong-gulang na sister na kayang magsilbing tagasalin. Natuwa si Cheng Cheng, pero dahil hindi siya marunong magsalita ng Italyano, sa hindi inaasahan ay nakaharap siya ng isa pang suliranin. Paano siya mananalig sa Diyos para bigyan ang brother na ito ng patotoo ng gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang karanasan niya, ano ang naunawaan niya, at ano ang natamo niya? Panoorin ang video na ito para malaman.

Mag-iwan ng Tugon