Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik ng Iyong Puso sa Harap ng Diyos"

9,082 2021-08-08

I

Upang tanggapin ang salita ng Diyos,

dapat ka munang tumahimik sa harap Niya.

Kapag tahimik ka lang,

ika'y liliwanagan N'ya, sayo'y ipapaunawa.

Mas tahimik ang tao sa harap ng Diyos,

mas maraming kaliwanagan ang nakakamtan.

Tao'y dapat may kabanala't pananalig—

ang tanging daan sa kasakdalan.

Tanging 'pag tunay kang tahimik sa harap ng Diyos

ay mauunawaan mo'ng salita N'ya ngayon,

at tamang maisagawa'ng kaliwanagan ng Espiritu,

kayang maunawaan ang layunin ng Diyos,

na may malinaw na direksyon sa paglilingkod,

unawain ang pagkilos at paggabay ng Banal na Espiritu,

kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng Banal na Espiritu.

Ito'ng mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos.

II

Ang susi sa espirituwal na buhay

ay ang maging tahimik sa harap ng Diyos.

Lahat ng pagsasanay ay magiging mabisa,

kung ika'y lalapit nang tahimik sa Kanya.

Kung 'di tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos,

ay 'di mo matatanggap ang gawain ng Banal na Espiritu.

Tanging 'pag tunay kang tahimik sa harap ng Diyos

ay mauunawaan mo'ng salita N'ya ngayon,

at tamang maisagawa'ng kaliwanagan ng Espiritu,

kayang maunawaan ang layunin ng Diyos,

na may malinaw na direksyon sa paglilingkod,

unawain ang pagkilos at paggabay ng Banal na Espiritu,

kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng Banal na Espiritu.

Ito'ng mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos.

III

Kapag sa tao'y di malinaw ang salita ng Diyos,

walang pagsasagawa't 'di maunawaan ang layunin ng Diyos,

at 'pag tao'y walang prinsipyo ng pagsasagawa,

ito'y dahil puso nila'y 'di tahimik sa harap ng Diyos.

Tanging 'pag tunay kang tahimik sa harap ng Diyos

ay mauunawaan mo'ng salita N'ya ngayon,

at tamang maisagawa'ng kaliwanagan ng Espiritu,

kayang maunawaan ang layunin ng Diyos,

na may malinaw na direksyon sa paglilingkod,

unawain ang pagkilos at paggabay ng Banal na Espiritu,

kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng Banal na Espiritu.

Ito'ng mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos.

Ang layunin ng pagiging tahimik ay upang maging masigasig at makatotohanan,

maging malinaw tungkol sa salita ng Diyos at sa huli,

maunawaan ang katotohanan at makilala ang Diyos.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon