Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo"

5,764 2021-10-06

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

I

Nagawang maging tao ng Diyos

at tiisin mga taon ng kirot

kasama ang tao sa mundo

upang tao'y mailigtas,

dahil sa awa't pag-ibig Niya sa sangkatauhan.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

II

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kondisyon

at kahilingan.

Ano'ng natatanggap Niya mula sa kanila?

Tao'y malamig sa Kanya.

Sino'ng kayang tratuhin Siya bilang Diyos?

Walang nagbibigay ng ginhawa sa Diyos;

wala pa Siyang natatanggap

na tunay na pag-ibig sa tao.

Patuloy lang Siyang nagbibigay

nang walang pag-iimbot.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon