Menu

Susunod

"Tanging Ang mga Nagsasagawa ng Katotohanan ang Maaaring Magpatotoo sa mga Pagsubok"

11,355 2021-08-02

Kung nais mong manindigan sa hinaharap,

upang ang Diyos ay pasayahin,

at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo,

kailangan mong bumuo ng matibay na pundasyon,

isabuhay ang katotohanan lagi,

isaisip ang kalooban Niya.

Kung lagi mo itong isinasagawa,

mabubuo ang pundasyon sa loob mo.

Pasisiglahin ng Diyos ang puso mo,

bibigyan ka ng pananampalataya,

mamahalin mo Siya.

Balang araw pagdating ng mga pagsubok,

maaari kang masaktan nang kaunti,

at magdalamhati tulad ng kamatayan,

nguni't ang pag-ibig mo sa Diyos

ay 'di magbabago.

Lalo pa itong lalalim.

Ganyan ang pagpapala ng Diyos.

Kung nais mong manindigan sa hinaharap,

upang ang Diyos ay pasayahin,

at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo,

kailangan mong bumuo

ng matibay na pundasyon,

isabuhay ang katotohanan lagi,

isaisip ang kalooban Niya.

Kung tanggapin mo ang salita't gawa ng Diyos

nang may pusong masunurin,

tatanggapin mo ang pangako ng Diyos,

pagpapalain ka nang tiyak ng Diyos.

Kung ngayo'y 'di ka nagsasagawa,

'pag isang araw dumating ang pagsubok

mawawalan ka ng pananampalataya't pag-ibig.

Mga pagsubok ay magiging tukso.

Mahuhulog ka sa tukso ni Satanas,

wala kang paraang tumakas.

Ngayon, kung may maliit na pagsubok,

maaari ka pang manindigan.

Ngunit 'pag may malaking pagsubok

baka hindi ka na manindigan.

Kung nais mong manindigan sa hinaharap,

upang ang Diyos ay pasayahin,

at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo,

kailangan mong bumuo

ng matibay na pundasyon.

Kung nais mong manindigan sa hinaharap,

upang ang Diyos ay pasayahin,

at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo,

kailangan mong bumuo

ng matibay na pundasyon,

isabuhay ang katotohanan lagi,

isaisip ang kalooban Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon