Mag-subscribe

Menu

Susunod

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagpasok sa Buhay | Sipi 536

280 2020-09-16

Ang bawat salita ng Diyos ay tumatama sa ating mortal na bahagi, at nililisan tayong malungkot at takot. Ibinubunyag Niya ang ating mga paniniwala, ibinubunyag ang ating mga guni-guni, at ibinubunyag ang ating tiwaling disposisyon. Sa pamamagitan ng lahat ng ating sinasabi at ginagawa, at lahat ng ating mga saloobin at mga kaisipan, ang ating kalikasan at diwa at naibubunyag sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, iniiwan tayong napahiya at nanginginig sa takot. Sinasabi Niya ang lahat ng ating mga ginagawa, ang ating mga layunin at mga balak, maging ang ating tiwaling disposisyon na hindi pa natin natutuklasan, at nararamdaman natin na tila lubusan tayong nailantad, at higit nating nararamdaman na talagang nahikayat tayo. Tayo ay Kanyang hinahatulan sa ating pagsalungat sa Kanya, tayo ay Kanyang pinarurusahan dahil sa ating kalapastanganan at paghusga sa Kanya, at ipinararamdam Niya na sa Kanyang mga mata tayo ay walang kabuluhan, at tayo ang nabubuhay na Satanas. Ang ating mga pag-asa ay nawasak, hindi na tayo naglalakas-loob na gumawa ng anumang hindi makatuwirang pangangailangan at pagtatangka sa Kanya, at maging ang ating mga pangarap ay naglaho sa magdamag. Ito ang katotohanan na hindi natin inakala at wala sa atin ang makatatanggap. Sa isang sandali, ang mga isip natin ay tumabingi at hindi natin alam kung papaano magpapatuloy sa daan na hinaharap, hindi alam kung papaano magpapatuloy sa ating paniniwala. Tila ang ating pananampalataya ay bumalik sa umpisa, at tila hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Jesus. Naguluhan tayo dahil sa lahat ng nakikita natin, at ating naramdaman na parang tayo ay naitangay ng alon. Nasira ang ating loob, tayo ay nabigo, at sa ating mga puso ay mayroong matigas na galit at kahihiyan. Sinubukan nating magbulalas, sinubukang maghanap ng daan palabas, at, higit sa lahat, tinangka natin na ipagpatuloy ang paghihintay sa ating Jesus na Tagapagligtas, at ibuhos ang ating mga damdamin sa Kanya. Bagaman may mga pagkakataong hindi man tayo mapagmayabang o mapagpakumbaba sa labas, sa ating mga puso tayo ay tinablan ng pakiramdam ng pagkawala na hindi tulad ng dati. Bagaman minsan maaaring tila tayo ay tiwasay sa panlabas, sa loob tinitiis natin ang mga lumiligid na dagat ng pagdurusa. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay binaklas ang lahat ng ating mga pag-asa at mga pangarap, iniwan tayong walang mga napakaluhong pagnanais, at ayaw loobing paniwalaan na Siya ang ating Tagapagligtas at may kakayanang tayo ay iligtas. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay nagbukas ng malalim na agwat sa pagitan natin at Niya at walang sinuman ang nais tumawid. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ang unang pagkakataon na tayo ay nakaranas nang ganoon kalaking sagabal at ganoon kalaking kahihiyan. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay pinayagan tayo na lubusang pahalagahan ang karangalan ng Diyos at kawalang-pagpaparaya nito sa pagkakasala ng tao, paghahalintulad na kung saan tayo ay mababa at marumi. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay nagpatalos sa atin sa unang pagkakataon kung gaano tayo kayabang at kahambog, at kung papaanong kahit kailan ay hindi magiging kapantay ang tao sa Diyos, o nasa kaparis ng Diyos. Dahil sa Kanyang paghatol at pagkastigo tayo ay naghangad na hindi na muling mamuhay sa tiwaling disposisyon, at nagawang magnasa na tanggalin ang ganoong kalikasan at diwa sa lalong madaling panahon, at hindi na maging kinamumuhian Niya at nakapandidiri sa Kaniya. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay ginawa tayong masayang sumusunod sa Kanyang salita, at hindi na kailanman susuway laban sa Kanyang pamamatnugot at pagsasaayos. Ang Kanyang paghatol at pagkastigo ay minsan pang tayo binigyan ng pagnanais na hanapin ang buhay, at ginawa tayong masaya na tanggapin Siya bilang ating Tagapagligtas.… Iniwan natin ang gawain ng panlulupig, lumabas mula sa impiyerno, lumabas mula sa lambak ng kamatayan.… Nakamit tayo, itong pangkat ng mga tao, ng Makapangyarihang Diyos! Siya ay nagtagumpay laban kay Satanas, at tinalo ang lahat ng Kanyang mga kaaway!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Paghatol ng Diyos ay Nagbibigay-buhay sa Atin


Bawa't salita ng Diyos ay tumatama sa 'tin, at iniiwan tayong malungkot at takot. 'Binubunyag Niya'ng mga guni-guni't pagkaunawa natin, at ating mga tiwaling disposisyon. Sa isip, salita at gawa natin, binubunyag Niya ang ating diwa't kalikasan, nanginginig tayo sa takot at hiya, wala tayong mukhang maipakita. Karaniwang taong may tiwali at satanikong disposisyon, tayo ang mga itinalaga Niya bago ang mga kapanahunan, mga dukhang inangat Niya sa dumi. Tinanggihan natin ang Diyos ngunit tayo'y nalupig Niya. Taglay natin ay buhay at daan sa walang hanggan. Sa'n man tayo naroon, at anumang mangyari, 'di natin maiiwan pagliligtas ng Diyos. Siya'ng ating Lumikha at tanging katubusan.


Lahat ng kilos at layunin natin, sinasabi Niya sa 'tin. Pati na'ng ating mga hangarin at tiwaling disposisyong 'di natin alam. Tayo'y nakalantad, lubos na nakumbinsi. Hinahatulan Niya paglaban natin, kinakastigo'ng paglapastangan at paghatol sa Kanya. Wala tayong saysay sa Kanyang paningin, para tayong si Satanas sa Kanyang tingin. Karaniwang taong may tiwali at satanikong disposisyon, tayo ang mga itinalaga Niya bago ang mga kapanahunan, mga dukhang inangat Niya sa dumi. Tinanggihan natin ang Diyos ngunit tayo'y nalupig Niya. Taglay natin ay buhay at daan sa walang hanggan. Sa'n man tayo naroon, at anumang mangyari, 'di natin maiiwan pagliligtas ng Diyos. Siya'ng ating Lumikha at tanging katubusan.


Pag-ibig Niya'y dumadaloy na parang batis, ibinibigay sa 'yo at sa 'kin, sa tunay na naghahanap ng katotohanan, sabik at naghihintay na magpakita ang Diyos, magpakita ang Diyos. Ang paggawa ng Diyos ay hindi natatapos kailanman. Ito'y tinutupad sa 'yo, sa 'kin at sa kanya, at sa kanya, at sa mga sumusunod sa yapak Niya at tanggap paghatol at pagkastigo Niya. Taglay natin ay buhay at daan sa walang hanggan. Sa'n man tayo naroon, at anumang mangyari, 'di natin maiiwan pagliligtas ng Diyos. Siya'ng ating Lumikha at tanging katubusan. Siya'ng ating Lumikha at tanging katubusan. Siya'ng ating Lumikha at tanging katubusan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon