Menu

Susunod

"Pagtatamo ng Pagpapala sa Pamamagitan ng Kasawian" | Tagalog Christian Testimony Video

2,830 2020-10-29

"Pagtatamo ng Pagpapala sa Pamamagitan ng Kasawian" | Tagalog Christian Testimony Video

Bilang isang batang lumaki sa isang pamilyang mahirap, ang pangunahing tauhan ay nangakong kikita ng maraming pera at magkakaroon ng magandang buhay. Sa layuning ito, maaga siyang huminto sa pag-aaral at nagtrabaho, hindi nagrereklamo kahit gaano kahirap o nakakapagod. Ang taon taon ng labis na pagtatrabaho ay nagdulot sa kanya ng pagkakasakit mula sa pagkapagod. Nakaratay sa kama, nagsimula s'yang magnilay: "Ano ang buhay ng tao? Mahalaga ba ang pamumuhay para sa pera? Nagiging masaya ba ang mga tao kapag yumayaman?" Sa sakit at pakiramdam na walang magawa, ang kaligtasan ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay dumating sa kanya. Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos nalaman niya ang ugat ng sakit ng sangkatauhan at kung paano makapamumuhay ng makabuluhan ang mga tao. Nagpasiya siyang baguhin ang kanyang buhay at pagsikapang magpasakop sa Diyos. Sa huli, natamasa niya ang kapayapaan at katatagan na hindi pa niya natamasa dati. Ang kanyang pinsala ay tunay na nagdadala sa kanya ng pagpapala sa pamamagitan ng kasawian.

Mag-iwan ng Tugon