Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Mga Patotoo Mula sa Pagdanas sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (9/9) | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Panimula



Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (9) | “Mga Patotoo Mula sa Pagdanas sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw”
Sa mga huling araw, ipinahahayag ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan sa China at isinasagawa ang gawaing paghatol simula sa bahay ng Diyos. Nilupig at iniligtas Niya ang isang grupo ng mga tao, at sila ang mga nakakamit sa daan ng walang hanggang buhay. Gusto mo bang malaman kung paano sila sumailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos? Gusto mo bang malaman kung anong mga pagbabago ang pinagdaanan nila sa pamamagitan ng pagsailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos? Maririnig mo ito sa kanila kung panonoorin mo ang maikling video na ito.

I-expand