Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia? (Tampok na Extract)

6,966 2018-12-05

Sa dalawang libong taon, tayo ay naniwala sa Panginoon ayon sa Biblia, at napakarami sa atin ang naniniwalang "Ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon, ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, ang paniniwala sa Biblia ay paniniwala sa Diyos." Tama ba ang mga ideyang ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paniniwala sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa Biblia? Ano ang relasyon sa pagitan ng Biblia at Diyos? Nangangahulugan ba na ang bulag na pananampalataya at pagsamba sa Biblia ay ang paniniwala at pagsamba natin sa Diyos? Ibubunyag sa inyo ng video na ito ang mga sagot!

Mag-iwan ng Tugon