Menu

Tagalog Christian Movies

Tagalog Christian Movie | "Mga Alaala ng Aking Kabataan" Faith Testimony of a 20-Year-Old Christian

Si Zhao Xinliang ay nananalig na sa Diyos kasama ng kanyang mga magulang magmula pa noong bata siya. Tapos noong Mayo 2014, sa edad na 20 taong gulang lang, inaresto siya ng mga pulis habang nasa isan...

Tagalog Christian Movie | "Paglago" | The True Story of a Christian

Si Liang Xinjing ay isang Kristiyano na namumuhay ng isang masayang buhay kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Pero dahil sa hibang na pagsasagawa ng CCP na usigin at arestuhin ang mga mananampa...

Tagalog Full Christian Movie "Paghihintay" | Hear the Voice of God and Welcome the Lord

Si Yang Hou'en ay isang pastor sa isang bahay-iglesia sa China. Maingat niyang hinintay ang pagbaba ng Panginoong Jesus mula sa mga ulap at pagdadala sa kanya sa kaharian ng langit. Dahil dito, masiga...

"Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap" | Patotoo ng Kristiyano ng Pagkaranas ng Karamdaman

"Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap" | Patotoo ng Kristiyano ng Pagkaranas ng Karamdaman Si Zhong Xinming ay isang lider ng iglesia na kayang magtiis ng paghihirap para sa kanyang tungkulin, at...

Tagalog Christian Full Movie | "Markado" | Madugong 28 na Taon, Makadurog-pusong Pag-uusig ng CCP

Dumalo na si Li Chenxi sa mga pagpupulong at nagbasa ng Biblia kasama ng kanyang mga magulang mula pa noong bata siya. Noong 1988 sa edad na 13 taong gulang lang, hinuli siya habang dumadalo sa isang ...

Tagalog Christian Movie Trailer | "Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap"

Tagalog Christian Movie Trailer | "Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap" Si Zhong Xinming ay isang lider ng iglesia na kayang magtiis ng paghihirap para sa kanyang tungkulin, at siya ay kapwa...

Tagalog Christian Movie | "Bago Mag-eleksyon" | Sino ang Kanyang Binoto?

Tagalog Christian Movie | "Bago Mag-eleksyon" | Sino ang Kanyang Binoto? Si Zhou Qingyu ay isang mahusay na lider ng iglesia na maaasahan, nagkamit na ng magagandang resulta sa kanyang tungkulin,...

Tagalog Christian Movie | "Awit ng Tagumpay"

Ang gawaing paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay umalingawngaw sa bawat sekta at grupo. Kasunod ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian, ang mga salita ng Makapangyarihang Diyo...

Tagalog Full Christian Movie | "Sino ang Aking Panginoon"

Isang elder si Liu Zhizhong sa isang lokal na bahay iglesia sa Tsina. Naging isa siyang mananampalataya sa mahigit 30 taon, at patuloy na pinananatili na "Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos," "Ang Bibli...

Tagalog Christian Movie | "Nanganganib na Pagdala"

Isang elder si Zhao Zhigang sa Lokal na Iglesia sa Tsina. Tulad ng maraming Kristiyano, ang kanyang pinakadakilang pag-asa bilang mananampalataya sa Panginoon ay ang madala nang buhay, masalubong ang ...

Tagalog Christian Movie | “Ang Sandali ng Pagbabago”

Si Su Mingyue ay isang pastor ng isang bahay-iglesiang Kristiyano sa mainland China. Noon pa ma'y dama na niya na sapat na ang manalig sa Panginoon para matawag na matuwid at maligtas sa pamamagitan n...

Tagalog Full Christian Movie | "Ang Misteryo ng Kabanalan" | The Lord Jesus Has Come Back

Si Lin Bo'en ay isang elder noon sa isang bahay na iglesia sa China. Sa lahat ng kanyang mga taon bilang isang mananampalataya, ikinarangal niya ang magdusa para sa Panginoon, at pinahalagahan ang kaa...

Full Tagalog Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Become a Person Who Pleases God

Full Tagalog Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Become a Person Who Pleases God Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyan...

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan"

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitata...

Tagalog Christian Movie | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina" | The True Story of a Christian

Ang Pagmamahal ng Isang Ina ay Isang pelikulang pampamilyang Kristiyano na sumusuri sa paksa kung paano magpalaki ng mga anak. Ang "Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran" at "Naging dragon ang ana...

Tagalog Christian Movie | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso n...

Tagalog Christian Movie | Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos (Tampok na Extract)

Sabi ng Panginoong Jesus, "Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven" (Matthew 18:3). Ang Kristiyanog si Cheng Nuo ay i...

Tagalog Full Christian Movie | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong"

Si Lin Bo'en ay matagal nang mangangaral na maraming dekada nang sumasampalataya sa Panginoon. Mula nang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, siya ay nakulong, inihiwala...