Menu

Tagalog Dubbed Full Movies – Christian Movies

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan"

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitata...

Tagalog Full Christian Movie "Pananalig sa Diyos" | What Is True Faith in God?

Ibinahagi ni Yu Congguang ang ebanghelyo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at habang umiiwas na maaresto ng Chinese police ay iniligtas siya ni Zheng Xun, isang kapanalig sa isang lokal na bahay-i...

Tagalog Christian Movie "Kumakatok sa Pintuan" | Paano Sasalubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Dalawang libong taon na ang nakararaan, iprinoposiya ng Panginoong Jesus, "Datapuwat pagkahating gabi ay may sumigaw, 'Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya'" (Mateo 25...

Tagalog gospel Movie | "Mga Pagninilay tungkol sa Kaligtasan" Isang Elder ng Simbahan ang Naglalakad patungo sa Kaharian ng Langit

Si Yang Mingyuan ay isang elder ng bahay-simbahan. Isang araw, narinig niya na si Elder Xu, na labis na iginagalang sa simbahan, ay tumanggap sa Kidlat ng Silanganan. Labis siyang naantig, at nagpasya...

Tagalog Christian Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" | God Gave Me a Happy Family

Naghiwalay ang mga magulang ni Wenya nang siya ay dalawang taong gulang at pagkatapos ay tumira siya sa kanyang Itay at kanyang madrasta. Ayaw sa kanya ng kanyang madrasta at palagi itong nakikipagtal...

Tagalog Christian Movie | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina" | The True Story of a Christian

Ang Pagmamahal ng Isang Ina ay Isang pelikulang pampamilyang Kristiyano na sumusuri sa paksa kung paano magpalaki ng mga anak. Ang "Mababago ng kaalaman ang iyong kapalaran" at "Naging dragon ang ana...

Tagalog Full Christian Movie | "Anak, Umuwi Ka Na!"

Si Li Xinguang ay isang estudyante sa senior high school. Noon pa mang bata siya ay matino at masunurin na siya. Gustung-gusto siya ng kanyang mga magulang at guro. Habang nasa middle school, nahumali...

Tagalog Christian Movie | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso n...

Tagalog Full Movie 2022 "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" | Only the Honest Can Enter God's Kingdom

Ano ang mga pamantayan sa pagiging mga tao ng makalangit na kaharian? I-click ang link at panoorin ang pelikulang ito. Sasabihin nito sa iyo ang sagot at tutulungan kang mahanap ang paraan upang magin...

Tagalog Christian Video | "Swerte at Kasawian" Christian Testimony

Dahil siya ay nagmula sa dukhang pamilya, mula pa sa pagkabata determinado na si Du Juan na yumaman at magkaroon ng mas magandang buhay. Para magkatotoo ang mithiing ito, tumigil siya sa pag-aaral par...

Tagalog Christian Movie | "Paglago" | The True Story of a Christian

Si Liang Xinjing ay isang Kristiyano na namumuhay ng isang masayang buhay kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Pero dahil sa hibang na pagsasagawa ng CCP na usigin at arestuhin ang mga mananampa...

Gospel Movie "Paggising Mula sa Panaginip" | Revealing the Mystery of Entering the Heavenly Kingdom

Si Yu Fan ay kagaya lang ng maraming iba na nananalig sa Panginoong Jesus—ipinalagay niya na nang ipako sa krus ang Panginoong Jesus, pinatawad na Niya ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan, na ...

Tagalog Full Christian Movie | "Sino ang Aking Panginoon"

Isang elder si Liu Zhizhong sa isang lokal na bahay iglesia sa Tsina. Naging isa siyang mananampalataya sa mahigit 30 taon, at patuloy na pinananatili na "Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos," "Ang Bibli...

Tagalog Christian Movie | "Hindi Naglalaho ang Integridad"

Nagpapatakbo ng isang tindahan ng damit si Wang Xinyu at ang kanyang asawa, at kahit sinikap nila noong una na patakbuhin ang kanilang tindahan nang may integridad at konsiyensya, hindi sila gaanong k...

Pelikula ng Ebanghelyo | "Ang Biblia at Diyos"

Pelikula ng Ebanghelyo | "Ang Biblia at Diyos" Isang pastor si Liu Zhizhong sa isang lokal na bahay iglesia sa Tsina. Naging isa siyang mananampalataya sa mahigit 30 taon, at patuloy na pinananat...

Tagalog Full Christian Movie | "Pananabik" | The Lord Jesus Has Come Again

Dalawang libong taon na ang nakararaan, ipinangako ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad: "Ako'y paroroon upang ipaghanda Ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda...

Tagalog Full Christian Movie "Napakagandang Tinig"

Isang mangangaral si Dong Jingxin sa isang bahay sambahan sa Tsina. Tatlumpung taon na siyang nananampalataya sa Panginoon, at minamahal ang katotohanan; madalas niyang binabasa ang mga salita ng Pang...