Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig”

1,867 2020-01-31

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig”

I

Ang paghatol at pagkastigo ay sinadya

upang parusahan ang mga kasalanan ng tao.

Wala sa gawaing ito ang pagsumpa

o pagpatay sa laman ng tao.

Ang malupit na pagsisiwalat ng salita'y

para sa'yo upang makahanap ng tamang landas.

Personal mong nadama ang gawain ng Diyos.

'Di ka nito inaakay sa masasamang landas.

Whoah ... Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

II

Ginagawang normal ng gawain ng Diyos ang buhay mo.

Ito'y isang bagay na maaari mong makamit.

Wala nang mabibigat na pasanin.

Ang gawain ay batay sa'yong mga pangangailangan.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

III

Kung 'di mo maunawaan ang gawaing 'to,

ay hindi ka makakapagsimula.

Maaliw sa kaligtasan. Dapat ay matauhan ka.

Kahit na 'di mo 'to makita ngayon nang malinaw;

pakiramdam mo na malupit ang Diyos sa iyo,

na hinahatulan ka N'ya dahil kinamumuhian ka N'ya,

ito'y pag-ibig ng Diyos, isang bantay sa'yo.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig,

ang mas malalim na kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig,

ang mas malalim na kahulugan ng gawain ng panlulupig.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon