Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | “Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan”

1,146 2020-02-15

Tagalog Christian Song | “Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan”

I

Diyos ang may likha ng mundo at ng tao.

Unang kultura ng Griyego at sibilisasyon ng tao'y gawa Niya.

Diyos lang ang umaaliw, umaaliw sa tao. (Diyos lang ang umaaruga sa tao araw at gabi.)

Pag unlad ng tao'y

di-mahiwalay sa kapangyarihan ng Diyos.

Ang nakaraan at kinabukasan ng tao'y

di-mahiwalay sa mga disenyo ng Diyos, ang disenyo ng Diyos.

II

Kung tunay kang Kristiyano,

t'yak ika'y naniniwalang

ang pagguho at pagbangon ng bawat bansa'y

nagaganap ayon sa disenyo ng Diyos.

Diyos lang ang may alam ng tadhana ng bansa.

Diyos lang ang may alam ng tadhana ng bansa.

Diyos lang ang may alam ng landas na dapat sundin ng tao.

Kung nais ng tao o bansa ng magandang kapalaran,

dapat sila'y yumuko't manalig sa Diyos, manalig sa Diyos.

Tao'y dapat magsisi't mangumpisal sa Diyos,

kundi kapalara't hantungan ay mauuwi sa tiyak na kasawian.

Kung tunay kang Kristiyano, t'yak ika'y naniniwalang

ang pagguho at pagbangon ng bawat bansa'y

nagaganap ayon sa disenyo ng Diyos, disenyo ng Diyos,

nagaganap ayon sa disenyo ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon