Menu

Susunod

New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God

27,267 2019-01-27

New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God

"Ipinapaliwanag ng munting dula na Ang Panginoon ay Kumakatok kung paanong, sa mga huling araw, ang Panginoon ay kumakatok sa pinto ng ating mga puso gamit ang Kanyang mga salita, at na maririnig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos at magpipiging na kasama ng Cordero.

Noon pa man ay hinihintay na ni Pastor Chang Shoudao ang pagbabalik ng Panginoon, ngunit nang magpatotoo si Brother Zhen sa kanya na nagbalik na ang Panginoon, buong pagmamatigas siyang nakakapit sa kanyang sariling mga paniwala at guni-guni, naniniwala na magbabalik ang Panginoon sa ibabaw ng isang ulap, at pinananatiling nakasara ang pinto ng kanyang puso sa totoong landas. Gayunman, sa pagkakataong ito, tinalakay sa kanya ni Brother Zhen ang mga talata ng Banal na Kasulatan na may kaugnayan sa pagbabalik ng Panginoon, at natuklasan niya na ang Biblia ay naglalaman ng mga propesiya na sa mga huling araw ang Panginoon ay lihim na babalik, sa katawang-tao, para mangusap ng mga bagong salita at dalisayin ang tao, at pagkatapos lamang niyon magpapakita sa madla upang gantimpalaan ang mabuti at parusahan ang masama. Kasabay nito, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pagkatok ng Panginoon sa ating mga pinto, at na ang susi sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon ay ang pagkarinig sa tinig ng Diyos. Nang narinig niya sa huli ang tinig ng Diyos sa salita ng Makapangyarihang Diyos, binuksan niya sa wakas ang kanyang puso at malugod na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoon."

Mag-iwan ng Tugon