Menu

Josue 6:16- Devotional Verses With Reflection Tagalog - Ang Diyos ay ang Ating Dakilang Pag-asa

Bible Verse of the Day Tagalog

At nangyari, sa ikapito, nang humihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, Humiyaw kayo; sapagka't ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan.

Mga Kaunawaan sa Talata Ngayong Araw…

Nang sugurin ni Josue ang Jericho, kasama niya and Diyos, kaya't walang kahirap-hirap na napagtagumpayan niya ito. Ang talatang ito ng kasulatan ay nagbibigay ng higit na pananampalataya para sa akin, at ipinakita sa akin na ang Diyos ay ang ating dakilang pag-asa. Sa aking totoong buhay, lagi akong sanay sa pagtitiwala lamang sa aking sariling pag-iisip, kakanyahan at kaalaman sa paggawa ng mga bagay, ngunit madalas rin ito ang dahilan kung bakit madali akong mapagod. Sapagkat wala akong patnubay ng Diyos. Kaya, nais kong ibahagi sa inyo ang talatang ito, "Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog." (Awit 18:2). Ito’y malinaw na sa pamamagitan ng pagtingin sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos ay maaari nating makakamit ang patnubay ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon