Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob

Panimula

Tagalog Christian Musical Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob

Ang sansinukob ay walang hanggan ang kalawakan, na may napakaraming bituin na maingat na umiikot…. Gusto mo bang malaman kung sino ang lumikha ng mga katawang selestiyal sa sansinukob, at sino ang nag-uutos sa pag-ikot nila? Ipapakita sa iyo ng kamangha-manghang maikling pelikulang Kristiyano na Namamahala ang Diyos sa Sansinukob ang malaking kapangyarihan ng Lumikha.

I-expand