Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha

Panimula

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha
Kapag pinanood mo ang kamangha-manghang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha, matutuklasan mo ang banal at matuwid na disposisyon ng Diyos at ang Kanyang malasakit at habag sa sangkatauhan, at ang landas tungo sa pagliligtas ng Diyos sa gitna ng mga kalamidad.

Inirekomendang pagbabasa:
Nilayon ng Diyos na Sirain ang Mundo Gamit ang isang Baha, Sinabihan si Noe na Gumawa ng isang daong
Ang Pagpapala ng Diyos kay Noe Matapos ang Baha
Ginawa ng Diyos ang Bahaghari bilang isang Palatandaan ng Kanyang Tipan sa Tao

I-expand