Menu

Susunod

Pangako ng Diyos sa mga Israelita

5,465 2021-08-18

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Pangako ng Diyos sa mga Israelita

Pagkaraan ng daan-daang taong paghihigpit ng utos, sa huli ay nanganib ang mga Israelita na mahatulan at mamatay ayon sa kautusan dahil sa kanilang mga paglabag. Agad-agad silang nanawagan sa Diyos, na nangako sa kanila—isang pangakong magbabago sa tadhana at buhay nila. Kaya ano nga ba ang pangakong ito? Ang sagot ay inihahayag sa kamangha-manghang maikling pelikulang Kristiyanong ito na, Ang Pangako ng Diyos sa mga Israelita.

Manood ng higit pa:

Mag-iwan ng Tugon