Menu

Susunod

Christian Music Video | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin"

11,834 2019-02-12

Christian Music Video | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin"

I

Pagmasdan ang kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos sa lahat.

Mula noong nagsimula ang paglikha hanggang sa kasalukuyan,

mga anak ng Diyos na ginabayan sa pagdaranas ng mga paghihirap.

Dumaan sa hirap at ginhawa.

Pero ngayo'y naninirahan sa liwanag N'ya.

Sinong hindi umiiyak sa kawalan ng katarungan sa panahong lumipas?

Sinong hindi lumuluha sa hirap ng buhay ngayon?

Sinong hindi nagsasamantala sa pagkakataong ito na ilaan ang kanilang puso sa Diyos?

Sinong ayaw magbigay ng boses sa kanilang pagkahilig at karanasan?

Sinong hindi umiiyak sa kawalan ng katarungan sa panahong lumipas?

Sinong hindi lumuluha sa hirap ng buhay ngayon?

Sinong hindi nagsasamantala sa pagkakataong ito na ilaan ang kanilang puso sa Diyos?

Sinong ayaw magbigay ng boses sa kanilang pagkahilig at karanasan?

II

Naroroon ang Diyos sa loob ng kanilang mga puso, sapagkat ang Kanyang gawai'y natupad.

Sinong hindi umiiyak sa kawalan ng katarungan sa panahong lumipas?

Sinong hindi lumuluha sa hirap ng buhay ngayon?

Sinong hindi nagsasamantala sa pagkakataong ito na ilaan ang kanilang puso sa Diyos?

Sinong ayaw magbigay ng boses sa kanilang pagkahilig at karanasan?

Sinong hindi umiiyak sa kawalan ng katarungan sa panahong lumipas?

Sinong hindi lumuluha sa hirap ng buhay ngayon?

Sinong hindi nagsasamantala sa pagkakataong ito na ilaan ang kanilang puso sa Diyos?

Sinong ayaw magbigay ng boses sa kanilang pagkahilig at karanasan?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon