Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection (III)

14,171 2021-11-15

00:00:00:00--00:04:40:10 Narinig na ba Ninyong Magsalita ang Banal na Espiritu?
00:04:40:10--00:08:53:11 Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita
00:08:53:11--00:13:21:04 Protektado Ka Dahil Ikaw ay Nakastigo at Nahatulan
00:13:21:04--00:17:02:07 Ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao ay Nalalapit Na

Mag-iwan ng Tugon