Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao ay Nalalapit Na"

81,836 2021-10-07

I
Maraming nababalisa
sa kanilang malalaking kasalanan.
Maraming nahihiya
pagka't wala pa silang nagawang mabuti.
Nguni't maraming 'di nahihiya,
sila'y lalong lumalala,
disposisyon ng Diyos sinusubok sa kasamaang 'pinapakita.
'Di Niya papatawarin ang masamang nasa tahanan Niya.
Dahil nalalapit na ang araw ng kaparusahan.
'Di Siya nagmamadaling palayasin sila,
pagka't Siya'y may sariling plano,
pagka't Siya'y may sariling plano.
II
'Di binibigyang-pansin ng Diyos
ang gawa ng isang tao.
Sa halip, tinutupad Niya ang gawaing dapat gawin,
ayon sa Kanyang nais.
Gawain Niya'y nagpapatuloy,
'di nahuhuli o napapaaga;
nagpapatuloy tulad ng plano Niya, may kapwa alwan at bilis.
'Di Niya papatawarin ang masamang nasa tahanan Niya.
Dahil nalalapit na ang araw ng kaparusahan.
'Di Siya nagmamadaling palayasin sila,
pagka't Siya'y may sariling plano,
pagka't Siya'y may sariling plano.
III
Sa bawa't hakbang ng gawain Niya, may ilang isinasantabi,
dahil namumuhi Siya sa huwad nilang paglilingkod.
Tatalikdan ng Diyos ang Kanyang kinasusuklaman,
nais na sila'y lumayo sa Kanya.
'Di Niya papatawarin ang masamang nasa tahanan Niya.
Dahil nalalapit na ang araw ng kaparusahan.
'Di Siya nagmamadaling palayasin sila,
pagka't Siya'y may sariling plano,
pagka't Siya'y may sariling plano.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon