Menu

Susunod

Kanta ng Papuri | "Lahat ng Tao'y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video

4,537 2019-02-03

Kanta ng Papuri | "Lahat ng Tao'y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video

Ngayon, sa tuwa, kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos

ay lumalaganap sa sansinukob

at dinadakila sa gitna ng lahat ng sangkatauhan.

Siyudad ng kalangita’y tumatawa,

sumasayaw kaharian sa lupa.

Sinong di magagalak? Sinong di maluluha?

Mga tao'y walang alitan;

hindi nila ipinapahiya ang pangalan ng Diyos,

nabubuhay nang payapa sa liwanag Niya.

Ang lupa ay sa langit, langit at lupa’y nagkaisa.

Tao’y nagiging bigkis ng langit at lupa.

Salamat sa kabanalan at pagbabago ng tao,

di na nakubli ang langit sa lupa,

at lupa’y kinikibo na ang langit.

Mga tao'y walang alitan;

hindi nila ipinapahiya ang pangalan ng Diyos,

nabubuhay nang payapa sa liwanag Niya.

Mga tao'y walang alitan;

hindi nila ipinapahiya ang pangalan ng Diyos,

nabubuhay nang payapa sa liwanag Niya.

Araw ay matingkad, hangi’y masigla,

kapal ng hamog wala na.

Araw ay matingkad, hangi’y masigla,

kapal ng hamog wala na.

Araw ay matingkad, hangi’y masigla,

kapal ng hamog wala na.

Araw ay matingkad, hangi’y masigla,

kapal ng hamog wala na.

Mga mukha ng sangkatauha’y nakangiting panay.

Nakatago sa puso nila’y tamis na walang-hanggan.

Mga tao'y walang alitan;

hindi nila ipinapahiya ang pangalan ng Diyos,

nabubuhay nang payapa sa liwanag Niya.

Mga tao'y walang alitan;

hindi nila ipinapahiya ang pangalan ng Diyos,

nabubuhay nang payapa sa liwanag Niya,

mapayapang magkasama,

mapayapang magkasama.

mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Mag-iwan ng Tugon