Menu

Susunod

Christian Music Video | "Magdala ng Mas Maraming Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng Diyos"

1,003 2020-08-14

Christian Music Video | Magdala ng Mas Maraming Pasanin para Mas Madaling Maperpekto ng Diyos

'Pag mas inisip mo ang kalooban ng Diyos, mas bibigat pasanin mo.

'Pag dumami pa ang pasanin mo, mas sasagana karanasan mo.

'Pag kalooban ng Diyos inisip mo, pasaning 'to'y ibibigay sa'yo.

Liliwanagan Niya mga bagay na 'pinagkatiwala Niya sa 'yo.

Matapos Niyang ibigay itong pasanin,

kaugnay na katotohana'y pagtutuunan mo

habang salita Niya'y kinakai't iniinom mo.

Kung pasanin mo'y may kaugnayan sa buhay ng mga kapatid,

ito'y 'pinagkatiwala ng Diyos.

Ipapanalangin mo 'to sa araw-araw.

Ginagawa ng Diyos 'pinagkatiwala sa 'yo,

at nais mong gawin ang nais Niya.

Kaya pasanin ng Diyos nagiging iyo.

Ito'y pagbuhat ng pasanin Niya.

'Pag kumakai't umiinom ng salita ng Diyos habang may pasanin ka,

diwa ng salita Niya'y nauunawaan,

landas mo'y makikita, kalooban Niya'y isaisip.

Kaya nga, sa Diyos manalangin ka na dumami mga pasanin mo,

na 'pagkatiwala Niya sa 'yo mas dakilang mga bagay,

para pagsasagawa mo'y maging dakila,

mas makikinabang ka sa pagkain ng Kanyang salita,

diwa ng Kanyang salita'y mauunawaan,

at mas matatanggap mong antigin ka ng Banal na Espiritu.

Pagkai't pag-inom ng salita ng Diyos, pagtanggap sa pasanin,

at pagdarasal, pagtanggap sa 'pinagkakatiwala Niya sa 'yo

ay upang magkaro'n ng landas sa harap mo.

'Pag pasanin mo'y mas lalo pang para sa tagubilin Niya,

mas madali kang mapeperpekto.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon