Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Magpatotoo sa Diyos sa Lahat ng Bagay Upang Masiyahan ang Diyos"

8,695 2022-01-02

Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo,
sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos.
Sa likod ng gawaing ginagawa ng
Diyos sa inyo'y labanan.
Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay,
'yon ang mahalagang oras
na kailangan kayo ng Diyos
na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya.

Kahit wala pang malaking nangyari sa'yo,
at 'di ka pa lubos na nagpatotoo,
bawa't bagay na 'yong ginagawa,
ga'no man kaliit,
lahat ito'y nauugnay sa patotoo sa Diyos.
Kung makakamit mo'ng paghanga
ng nakapaligid sa'yo,
sa gayon lang ika'y nakapagpatotoo na.
Kung isang araw, darating mga 'di naniniwala't
humanga sa'yong bawat ginagawa,
at makita'ng ginagawa ng Diyos ay dakila,
sa gayon ika'y nakapagpatotoo na.
Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo,
sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos.
Sa likod ng gawaing ginagawa
ng Diyos sa inyo'y labanan.
Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay,
'yon ang mahalagang oras
na kailangan kayo ng Diyos
na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya.

Kabatiran ma'y wala ka't mahina'ng kakayahan,
sa pagperpekto ng Diyos sa'yo,
magagawa mong
Siya'y pasayahi't isaisip kalooban Niya.
Makikita mo'ng gawain Niya
sa mahina'ng kakayahan.
Diyos makikilala nila't haharap kay Satanas
bilang mananagumpay, tapat sa Diyos lang.
Walang iba pa sa buong mundo'ng
mas lalakas kaysa sa kanila,
itong grupo ng mananagumpay.
Ito ang pinakadakilang patotoo.
Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo,
sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos.
Sa likod ng gawaing ginagawa
ng Diyos sa inyo'y labanan.
Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay,
'yon ang mahalagang oras
na kailangan kayo ng Diyos
na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya.

Kahit na dakilang gawai'y 'di mo kaya,
makakaya mo'ng Diyos ay pasayahin.
Kaya mong isantabi'ng pagkaunawa't
patotohanan Siya,
'di tulad ng iba na 'di ito kaya,
masusuklian mo'ng pagmamahal
ng Diyos sa kilos mo.
Ito lang ang tunay na pagmamahal sa Diyos.
Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo,
sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos.
Sa likod ng gawaing ginagawa
ng Diyos sa inyo'y labanan.
Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay,
'yon ang mahalagang oras
na kailangan kayo ng Diyos
na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon