Menu

Susunod

Christian Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video

26,060 2018-12-05

Christian Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video

I

Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.

Puso ko'y mangungusap

pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.

Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan.

Biyaya Niyang Salita'y pinupuno ako ng kalugura't kaligayahan.

Mahabaging salita ng Diyos

ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.

Kanyang mahigpit na Salita

ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.

Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo

nang dahil sa'Yong pagpapala.

Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.

Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!

Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

II

Nais kong tamasahin ang Iyong salita sa lahat ng araw.

Tumitingala ako sa'Yo, Diyos ko, para sa liwanag sa bawat paraan.

Dinidiliga't kinakandili Mo sa pag-ibig ang 'Yong bayan.

Sa sulsol ng diablo'y inilalayo Mo kami.

Mahabaging salita ng Diyos

ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.

Kanyang mahigpit na Salita

ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.

Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo

nang dahil sa'Yong pagpapala.

Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.

Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!

Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

III

Mga kapatid! Tayo'y bumango't magpuri!

Mahalin ang sandaling itong ating pinagsamahan.

Nakaalpas na sa tanikalang pasan ng laman,

ipakita natin sa gawa ang pag-ibig sa Diyos,

tupdin ang ating tungkulin nang buong puso't lakas.

Iniibig Ka namin, Diyos na Makapangyarihan! Kailanma'y di Ka namin iiwan!

Mahabaging salita ng Diyos

ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.

Kanyang mahigpit na Salita

ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.

Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo

nang dahil sa'Yong pagpapala.

Kami ngayo'y nagpupuri sa 'Yo.

IV

Mahabaging salita ng Diyos

ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.

Kanyang mahigpit na Salita

ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.

Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo

nang dahil sa'Yong pagpapala.

Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.

Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!

Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

Sapagka't kami'y Iyong inangat.

Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!

Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon