Menu

Susunod

"Pagtakas sa mga Usap-usapan" Tagalog Christian Testimony Video

4,375 2020-11-01

"Pagtakas sa mga Usap-usapan" Tagalog Christian Testimony Video

Si William, isang Kristiyano, ay mangyaring nakilala ang ilang mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagtitipon at pakikipagbahagi sa kanila, maraming mga katotohanan at misteryo siyang natutuhan na hindi niya kailanman naintindihan sa kanyang dating pananampalataya at pakiramdam niya'y espirituwal siyang lumago. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang ilang mga usap-usapan sa online na iniwan siyang hindi kumportable at naguguluhan: Posible kayang ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay tulad nga ng sinasabi sa online? Dapat bang mas tingnan niya ito? At kung totoong ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoon, hindi ba mawawala sa kanya ang pagkakataong salubungin niya ang Panginoon kung hindi niya susuriin ito? Sa ilalim ng kamangha-manghang patnubay ng Diyos, nagpasya siyang bitiwan ang kanyang mga pagkakaunawa at nagpatuloy na tingnan ito. Naunawaan niya ang prinsipyo sa pagsisiyasat sa tunay na daan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nakakuha siya ng bahagyang pagkilala sa mga kasinungalingan at naging tiyak na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus. Pagkatapos ay masaya niyang tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon