Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon"

10,749 2021-10-17

I

Pananalig ni Job, pagsunod, patotoo sa pagdaig kay Satanas

ay mapagkukunan ng tulong at tibay ng loob sa tao.

Kay Job nakikita'ng pag-asa sa kaligtasan,

na sila'y makakapanaig kay Satanas

sa totoong pananalig at pagsunod sa Diyos,

at totoong pagpipitagan sa Kanya.

Nakikita nilang hangga't sila'y sumusunod

sa soberanya't pagsasaayos Niya,

'di Siya tinatalikuran, mawala man lahat,

pagkatalo't kahihiyan madadala kay Satanas!

Kung tao'y determinado't matiyagang

naninindigan sa patotoo nila,

kahit na buhay man nila'y mawala,

maduduwag si Satanas at uurong nang mabilis.

Patotoo ni Job ay babala sa mga susunod na henerasyon,

na kung 'di nila matatalo si Satanas,

hindi sila makakatakas sa

mga paratang at pang-iistorbo nito,

ni pang-aabuso o pang-aatake nito.

II

Saksi ni Job nagsasabi sa susunod na henerasyon

na tanging kung sila'y perpekto, tuwid

magagawang matakot sa Diyos at kasamaa'y iwasan,

nagdadala ng malakas na patotoo.

Sa malakas na patotoo lang

sila'y makakalaya sa kontrol ni Satanas.

Sila'y mabubuhay sa patnubay at proteksyon ng Diyos.

Ito lang ang magiging tunay na kaligtasan.

Patotoo ni Job ay babala sa mga susunod na henerasyon,

na kung 'di nila matatalo si Satanas,

hindi sila makakatakas sa

mga paratang at pang-iistorbo nito,

ni pang-aabuso o pang-aatake nito.

Patotoo ni Job ay babala sa mga susunod na henerasyon,

na kung 'di nila matatalo si Satanas,

hindi sila makakatakas sa

mga paratang at pang-iistorbo nito,

ni pang-aabuso o pang-aatake nito.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon