Menu

Susunod

Christian Music Video | "Ang Pagkakakilanlan ni Cristo ay Diyos Mismo"

1,351 2020-08-26

Christian Music Video | Ang Pagkakakilanlan ni Cristo ay Diyos Mismo

At mula nang nagkatawang-tao ang Diyos,

Siya ay gumagawa sa pagkakakilanlan ng Kanyang katawang-tao;

yamang Siya ay nagkatawang-tao,

tinatapos din Niya sa katawang-tao ang gawain na dapat Niyang gawin.

Maging ito man ay ang Espiritu ng Diyos o ito man ay si Cristo,

Sila ay kapwa Diyos Mismo,

at ginagawa Niya ang gawain na dapat Niyang gawin

at ginagampanan ang ministeryong dapat Niyang gampanan.

Kahit na paano Niya isinasakatuparan ang Kanyang gawain,

hindi Siya kikilos sa paraan na sumusuway sa Diyos.

Kahit ano pa man ang Kanyang hinihingi sa tao,

walang hinihingi na hihigit doon sa kayang abutin ng tao.

Ang tanging ginagawa Niya ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos

at para sa kapakanan ng Kanyang pamamahala.

Ang pagka-Diyos ni Cristo ay nasa ibabaw ng lahat ng tao,

samakatuwid Siya ang pinakamataas na awtoridad

ng lahat ng nilalang na may buhay.

Ang awtoridad na ito ay ang Kanyang pagka-Diyos,

iyon ay, ang disposisyon at kung ano ang Diyos Mismo,

na nakakaalam ng Kanyang pagkakakilanlan.

Samakatuwid, kahit na gaano kakaraniwan ang Kanyang pagkatao,

hindi maitatanggi na mayroon Siyang pagkakakilanlan ng Diyos Mismo;

kahit mula sa anumang pananaw Siya nagsasalita

at sa kahit anumang paraan Siya sumusunod sa kalooban ng Diyos,

hindi maaaring sabihing Siya ay hindi ang Diyos Mismo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon