Menu

Susunod

"Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit" Tagalog Testimony Video

4,440 2020-12-21

"Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit" Tagalog Testimony Video

Kadalasang may mga pagkakaiba sa opinyon ang tagapagsalaysay sa kanyang ina, na nagiging dahilan para sumiklab nang madalas ang mga pagtatalo nila. Sa kabila ng mga lubos na pagtatangkang kumilos alinsunod sa mga salita ng Panginoon, para magsanay ng pagpapaubaya at pagpapasensya, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili at patuloy pa rin siyang nakikipagtalo sa kanyang ina. Binabagabag ng kawalan niya ng kakayahang kontrolin ang sariling mga kilos, mapapagaan lang ng tagapagsalaysay ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili na, balang araw, palalayain siya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon mula sa kasalanan at siya'y madadalisay, at sa huli, siya'y iaakyat sa kaharian ng langit. Saka lamang niya naintindihan na wala siyang kakayahang palayain ang sarili mula sa kasalanan nang mabasa niya ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at nadiskubre ang landas para linisin ang kanyang katiwalian at pumasok sa kaharian ng langit.

Mag-iwan ng Tugon