Menu

Susunod

Christian Music Video | Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos (Tagalog Subtitles)

1,745 2020-06-16

Anong swerte na makilala ang nagkatawang-taong Diyos.

Ang Cristo ng mga huling araw, nagpapakita at gumagawa.

Nagpapahayag Siya ng katotohanan at naghahatol.

Upang iligtas ang tao, personal Siyang gumagawa.

Pangkaraniwan Siya, may lungkot at galak.

Praktikal Siya, tumatawa at nagsasalita.

Ang kahulugan ng pagkakatawang-tao Niya ay napakalalim,

makikita ang tunay na Diyos.

Ikinararangal nating makita ang Makapangyarihang Diyos.

Nasisiyahan tayo dahil sa pagsamba.

Sa pagpuri sa Kanya ramdam natin ang gaan at kalayaan.

Makabuluhan ang buhay natin, dahil kilala natin Siya.

Sa mga huling araw, nagpapakita ang Diyos sa katawang-tao.

Siya mismo ang nagpeperpekto sa mga nagmamahal sa Kaniya.

Ang Kaniyang mga sinabi ang nagpapastol sa mga tao Niya,

nagkakaloob ng katotohanan at buhay sa tao.

Inihahayag man o hinihikayat ng mga salita ng Diyos ang tao,

iyon ay upang iligtas at dalisayin sila.

Sa pagdaan sa paghatol ng Kaniyang mga salita,

nakikita nating makatuwiran at banal ang Diyos.

Nagdurusa ang Diyos para sa tao at inuunawa ang kanilang kahinaan.

Nagkakaloob ang mga salita Niya at naliliwanagan ang mga tao.

Nagbibigay Siya ng pananalig sa tao at nagdudulot ng liwanag sa kanila,

pinupuno ang kakulangan ng tao at ipinakikita ang daan.

Nararanasan ng Diyos ang pagdurusa ng tao at naninindigan sa kanila pag sila'y nakastigo na.

Iniisip Niya ang buhay ng tao sa lahat ng oras.

Tanging ang Diyos lang ang pinakamalapit sa kanilang tabi.

Tahimik Niyang tinitiis ang pagtanggi sa Kaniya.

Sa pagdaan sa pagsubok kasama Siya ng tao.

Gumagawa Siya ng daan upang manguna pasulong.

Pinupukaw ako ng imahe ng Makapangyarihang Diyos.

Mula pa noong unang panahon, mahirap nang makita ang Diyos.

Pahalagahan ang magagandang sandali na kasama natin ang Diyos.

Ngayon ang pagkakataon upang makita ang kagandahan Niya.

Sana'y makilala natin ang Makapangyarihang Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon