Menu

Susunod

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

1,092 2020-08-01

Christian Music | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay (Tagalog Subtitles)

Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman;

bagay na 'di madaling kunin ng kahit na sino.

Dahil buhay ay sa Diyos lang nagmumula,

Diyos lang ang may diwa ng buhay,

Diyos lang ang may landas ng buhay.

Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay,

at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay,

at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.

Mula sa paglikha ng mundo, maraming gawaing nagawa ang Diyos

na kasama ang sigla,

na nagbibigay ng buhay sa tao;

Nagbayad Siya nang mahal upang tao'y makatamo ng buhay.

Dahil ang Diyos Mismo ang walang hanggang buhay;

Siya ang daan upang tao'y muling mabuhay.

Kailanma'y Diyos di-nawalay sa puso ng tao,

Siya'y laging kasama nila.

Siya ang pwersa ng kanilang pamumuhay,

at ang pundasyon ng kanilang pag-iral;

Siya'y masaganang deposito para tao'y mabuhay.

Siya'ng dahilan na tao'y muling ipanganak,

at pinapalakas silang ipamuhay ang tungkulin.

Dahil sa kapangyarihan at 'di nabibigong pwersa ng buhay Niya,

tao'y nabuhay ng sali't salinlahi.

Kapangyarihan ng buhay ng Diyos,

suporta sa tao'y patuloy;

nagbayad ang Diyos ng halaga na kailanman tao'y di-naibigay,

nagbayad ang Diyos ng halaga na kailanman tao'y di-naibigay.

Pwersa ng buhay ng Diyos ay nananaig sa lahat;

at nangingibabaw ito sa lahat ng kapangyarihan.

Buhay Niya'y walang-hanggan,

kapangyarihan Niya'y di-pangkaraniwan.

Walang nilalang o kaaway ang dadaig sa Kanyang pwersa ng buhay,

na umiiral at nagliliwanag

sa anumang oras at lugar.

Langit at lupa ma'y magbagong lubos, kailanma'y hindi ang buhay ng Diyos.

Lahat ma'y mawawala, buhay ng Diyos mananatili,

dahil ang Diyos ang puno

at ugat ng pag-iral ng lahat ng bagay,

at ugat ng pag-iral ng lahat ng bagay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon