Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangunahing Mithiin ng Gawain ng Paglupig ng Diyos"

659 2020-07-05

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangunahing Mithiin ng Gawain ng Paglupig ng Diyos"

Lahat kayo'y nahulog sa kadiliman,

at labis na nasaktan.

Para malaman ninyo ang likas sa tao,

layon ng gawain ng Diyos, isabuhay ang katotohanan.

Kung matatakasan mo ang kadiliman,

malalayo sarili mo sa karumihan,

kung kaya mong maging banal,

taglay mo ang katotohanan, 'yan ang kahulugan n'yan.

Ang mithiin ng paglupig

ay ang linisin ang sangkatauhan,

para katotohana'y matamo ng tao,

dahil katiting ang kanilang nauunawaan.

Gawin ang paglupig sa kanila,

'yon ang pinakamakabuluhan.

Hindi sa nagbago ang iyong likas na pagkatao,

kundi mamuhay sa katotohana'y kaya mo.

Nagagawa mong talikuran ang laman.

'Yan ang ginagawa ng mga nalinis na.

'Yon lang mayroon at nagsasabuhay ng katotohanan

ang lubos Niyang matatamo.

Yaong nagsasabuhay ng larawan ni Pedro

ay pineperpekto, ang iba'y nilulupig.

Ang mithiin ng paglupig

ay ang linisin ang sangkatauhan,

para katotohana'y matamo ng tao,

dahil katiting ang kanilang nauunawaan.

Gawin ang paglupig sa kanila,

'yon ang pinakamakabuluhan.

Ang ginagawa sa lahat ng nalupig

ay binubuo ng mga pagsumpa,

pagkastigo at pagkapoot.

Katuwiran at sumpa ang nakukuha nila.

Ang paggawa sa gayong mga tao'y

ibinubunyag katiwalian sa loob nila,

kaya nakikilala nila ito,

at lubos silang napapaniwala.

Pag tao ay naging masunurin,

matatapos na ang gawain ng paglupig.

Kahit karamiha'y di hinahanap ang katotohanan,

gawain ng paglupig ay natapos na.

Ang mithiin ng paglupig

ay ang linisin ang sangkatauhan,

para katotohana'y matamo ng tao,

dahil katiting ang kanilang nauunawaan.

Gawin ang paglupig sa kanila,

'yon ang pinakamakabuluhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon