Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos"

PanimulaTagalog Christian Song With Lyrics | “Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos”
I
Tanging mga nagmamahal sa Diyos ay maaaring sumaksi sa Diyos,
tanggapin ang Kanyang mga pagpapala
at magdala sa Kanyang mga pangako.
Tanging nagmamahal sa D’yos Kanyang pinagtitiwalaan,
at maaaring ibahagi sa Kanyang mga pagpapala.
Tanging ang mga tao ay maaaring mabuhay
para sa kawalang-hanggan.
Tanging yaong mga tunay na nagmamahal sa Diyos
ang namumuhay nang may pinakamataas na halaga at kahulugan.
Tanging sila ay totoong may pananalig sa Diyos.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinukob.
Mapalad ang mga nagmamahal sa D’yos.
II
Mga tunay na umiibig sa Diyos ay
kung sino ang maaaring magbigay ng kanilang
lahat alang-alang sa gawain ng Diyos.
Kaya nilang gumala sa mundo nang walang tumututol,
pinamamahalaan bayan ng D’yos at naghahari sa lupa.
Ang mga taong ito ay iniibig at pinagpapala ng Diyos.
Ang mga taong ito ay mabubuhay magpakailanman
sa liwanag ng Diyos.
Nabubuhay sila na may pinakamahalaga at kahulugan.
Tanging sila ay mga tunay na mananampalataya sa Diyos.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinukob.
Mapalad ang mga nagmamahal sa D’yos.
III
Ang gayong mga tao ay nagmula sa buong mundo,
Na may iba’t ibang wika at kulay ng balat,
pero parehong kahulugan ng buhay’t pagibig sa D’yos,
magkaroon ng parehong saksi na may ibinahaging aspirasyon.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinukob.
Mapalad ang mga nagmamahal sa D’yos.
Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo.
Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
Kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinukob.
Mapalad ang mga nagmamahal sa D’yos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand