Menu

Susunod

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

1,143 2020-08-10

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Sabi ng ilan 'di nagbabago'ng pangalan ng Diyos.

Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova?

Nahulaan ang pagdating ng Mesiyas,

kaya bakit dumating 'sang nagngangalang Jesus?

Bakit nagbago'ng pangalan ng Diyos dati?

Di ba makakagawa'ng Diyos

ng bagong gawain ngayon?

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y

maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago.

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y

'di magbabago, 'di magbabago.

Dating gawai'y maaaring magbago't

gawain ni Jesus nagpatuloy mula kay Jehova.

'Di ba makakasunod ibang mga gawain

sa gawain ni Jesus?

Kung pangalan ni Jehova

ay maa'ring palitan ng Jesus,

mapapalitan din kaya'ng kay Jesus?

Walang kakaiba rito;

ito'y dahil tao'y kay simple ng isip.

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago.

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y

'di magbabago.

Kung paniwala mong Diyos

matatawag lang na Jesus,

kaalaman mo'y lubhang makitid.

Lakas-loob mong

sabing Jesus ang magpakailanmang

pangalan ng Diyos na 'di nababago,

pangalan ni Jesus tumatapos

sa Kapanahunan ng Kautusan

ang tatapos din ba sa huling kapanahunan?

Sino'ng makakasabing biyaya ni Jesus

ang makakatapos sa kapanahunan?

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y 'di magbabago.

Diyos laging magiging Diyos.

Kahit gawai't pangalan Niya'y maa'ring magbago,

disposisyon at karunungan Niya'y

'di magbabago, 'di magbabago.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon