Menu

Susunod

Praise Song | "Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan" | Christian Dance

3,897 2018-12-05

Praise Song | "Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan" | Christian Dance

I

Balik sa pamilya ng D'yos, sabik, masaya.

Kamay ko'y tangan ang sinta, puso'y sa Kanya.

Lambak ng Luha ma'y dinaanan, rikit ng D'yos nakita.

Pag-ibig bawa't araw lumalago, D'yos aking galak.

Nagayuma ng ganda ng D'yos, puso'y kapit sa Kanya.

D'yos 'di maibig nang sapat, awiting papuri ay apaw.

II

Sa pinagpalang lupang Canaan, lahat sariwa, bago,

punô ng lakas ng buhay.

Buháy na tubig mula sa praktikal na D'yos, tustos sa aking buhay.

Lasap pagpapala ng langit, 'di na maghanap, magnasa.

Napasa-pinagpalang lupang Canaan, galak walang-kapantay!

Pag-ibig ko sa D'yos dulot ay lakas.

Himig ng papuri ay abot-langit, pag-ibig sa Kanya ay sambit.

Kayganda ng sinta ko! Ganda Niya ay binihag ang puso ko.

Bango ng sinta ko, pumipigil sa paglisan.

III

Mga bituin sa langit ngumingiti sa akin, araw tumatango,

sa sikat n'ya, ula't hamog, bunga ng buhay ay hinog.

Salita ng Diyos, sagana, pistang kaytamis.

Sapát at punóng tustos ng D'yos tayo'y nasiyahan.

Canaan, mundo ng salita ng D'yos; pag-ibig Niya dulot ay walang-hanggang galak.

Canaan, mundo ng salita ng D'yos; pag-ibig Niya dulot ay walang-hanggang galak.

Bango ng mga prutas pumupuno sa hangin.

Dumito ilang araw, mamahalin ito higit sa anuman.

Kailanman 'di mo nanaising lumisan.

IV

Buwang pilak kayliwanag. Buhay ko'y mabuti't masaya.

Sinisintang Isa sa puso ko, kariktan Mo'y 'di mawikà.

Kaytamis pag-ibig sa'Yo, tumatalon ako sa tuwa.

Lagi Kang nasa puso ko, habang buhay kapiling Mo.

Puso ko ay laging sabik sa'Yo; kaysayang ibigin Ka araw-araw.

O sinisinta sa puso ko! Sa'Yong lahat pag-ibig ko.

Puso'y laging sabik sa'Yo; kaysayang ibigin Ka araw-araw.

O sinisinta sa puso ko! Sa'Yong lahat pag-ibig ko.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon