Menu

Susunod

Christian Music | "Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso" | Christian Dance

49,767 2020-02-04

Christian Music | "Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso" | Christian Dance

Nagdarasal-basa't nakikisalamuha

nagninilay-nilay't Diyos ay ating hanap.

Buhay sa Kan'yang salita, kitang S'ya'y kaibig-ibig.

Katotohana'y nagpapalaya;

lasap tunay N'yang pag-ibig.

Pagsamba'y kahanga-hanga't magkakaiba.

Mapapasayaw't awit sa pagpupuri sa Diyos.

Pagpuring walang hadlang, laging malaya,

taos-puso at dala'y ligaya.

Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;

Siya'y iibigi't susundin habambuhay.

Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

purihin ang Diyos nang buo ang puso.

Katotohana'y ibinabahagi, Espiritu'y gumagawa,

sa pagsasama natin, buhay lumalago.

Tayo'y mga tao ng Kaharian ng Diyos,

tunay na umiibig sa Kan'ya nang lubos.

Sang puso't 'sang isip kung tungkuli'y tupdin;

biyaya't pamunuan N'ya'y dama natin.

Paghatol lumilinis, ang D'yos ay matuwid.

Itakwil ang tiwali't malikha nang muli.

Tayo'y namumuhay bilang mga taong tapat.

Buhay ng kaharian ang pagsamba na tunay.

Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;

Siya'y iibigi't susundin habambuhay.

Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

purihin ang Diyos nang buo ang puso.

Mga kapatid, magtipun-tipon,

napagdaana'y hirap at ginhawa.

Paniniil ng pamahalaa'y buktot,

dala ay paghihirap, pag-uusig.

Paninindigan nati'y 'di nayayanig,

dahil sa gabay ng Kan'yang salita.

Ang halagang nabayad na ng Diyos

para sa 'ting kaligtasa'y 'di masusukat.

Diyos kasama natin, laging gabay.

Di malilimot, buhay ngayon na kay ganda.

Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;

Siya'y iibigi't susundin habambuhay.

Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

purihin ang Diyos nang buo ang puso.

Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;

Siya'y iibigi't susundin habambuhay.

Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

purihin ang Diyos nang buo ang puso,

purihin ang Diyos nang buo ang puso,

purihin ang Diyos nang buo ang puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon