Menu

Susunod

Tagalog Praise Song "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" | Christian Dance

20,372 2020-01-14

Ibinigay ng Diyos luwalhati Niya sa Israel

at inalis ito mula roon,

dala ang mga Israelita't lahat ng tao sa Silangan.

Lahat sila'y inakay ng D'yos sa liwanag

nang sila'y muling magkasama't makisama sa liwanag,

'di na kailangang hanapin, hanapin ang liwanag.

Hahayaan ng Diyos ang lahat ng naghahanap na makitang muli ang liwanag

at ang kaluwalhatian Niya sa Israel,

makita ang Diyos na bumaba sa puting ulap

sa gitna ng mga tao,

makita ang mga puting ulap, makita ang mga kumpol ng prutas,

makita si Jehova Diyos ng Israel, Diyos ng Israel,

makita ang Maestro ng mga Judio,

makita ang inaasam na Mesiyas,

at buong hitsura Niyang inusig ng mga hari sa buong panahon.

Gagawin ng Diyos ang gawain ng sansinukob

at magsasagawa ng mga dakilang gawa,

ipinakikita buong luwalwalhati Niya't mga gawa sa tao

sa mga huling araw.

Ipapamalas ng Diyos ang kanyang buong mukha ng luwalhati

sa mga naghintay sa Kanya nang maraming taon,

sa mga nananabik na dumating Siya sa puting ulap,

sa Israel na nananabik na Siya'y magpakitang muli,

sa buong sangkatauhang umuusig sa Diyos.

Nang malaman ng lahat na matagal nang kinuha ng Diyos luwalhati

Niya't dinala ito sa Silangan.

Ito'y hindi sa Judea pagka't mga huling araw dumating na!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

Hawk Sound (http://www.orangefreesounds.com/hawk-sound/) by thecluegeek /CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Mag-iwan ng Tugon