Menu

Susunod

Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob

9,570 2019-09-16

Ilang libong taon nang hinahanap ng sangkatauhan ang mga sagot dito: Paano nakakapagpatuloy ang mga katawang selestiyal sa sansinukob sa napakaperpektong paraan? Bakit palaging gumagalaw nang paikot ang lahat ng bagay na nabubuhay na sumusunod sa mga di-nagbabagong patakaran? Bakit isinisilang ang mga tao, pagkatapos ay bakit tayo namamatay? Sino ba talaga ang nagpasiya sa lahat ng patakaran at batas na ito? Sino talaga ang naghahari sa sansinukob at sa lahat ng bagay? Gagabayan ka ng magandang yugtong ito mula sa pelikulang Kristiyano na, Siya na May Kapangyarihan sa Lahat, sa pinag-ugatan ng mga tanong na ito at ilalahad ang lahat ng hiwagang ito.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon